Analiza sektora spożywczego

Analizując dane GUS, produkcja sprzedana z przetwórstwa przemysłowego w roku 2009 wyniosła 760 107 mln zł, z czego sprzedaż z art. spożywczych w roku 2009 stanowi 19,13% i wynosi 145 417 mln zł.

Od roku 2005 sprzedaż art. spożywczych sukcesywnie rośnie (wzrost o 32,96%).  Dla porównania dodam, że udział sprzedaży z produkcji odzieży w sprzedaży z produkcji ogółem dla roku 2009 wynosi zaledwie 1,14%.

Branża spożywcza stale się rozwija i w ogólnopolskim przemyśle zajmuje wysoką pozycję.

Przychody z działalności gastronomicznej zaś (w cenach bieżących) w roku 2009 wyniosły 20 702 mln zł. Od 2000 roku przychody z działalności gastronomicznej wzrosły o 5 321 mln zł, co daje 34,59% (GUS).

Liczba placówek gastronomicznych w Polsce zmniejszyła się od roku 2000 do 2009, co było wynikiem likwidowania przede wszystkim stołówek (ilość stołówek zmalała o 27,15%). Związane jest to raczej ze zmianą nawyków żywieniowych Polaków, którzy chętniej stołują się w restauracjach. Świadczy o tym fakt, że od 2000 do 2009 roku w Polsce ilość restauracji wzrosła o ponad 65% (GUS).

Z danych GUS wynika dalej, że liczba przedszkoli publicznych zwiększa się, aczkolwiek w wolnym tempie. Ponieważ liczba dzieci w wieku przedszkolnym ciągle, coraz częstszym zjawiskiem stają się  placówki prywatne.