Kompleksowa obsługa

Jak w Kąciku wiedzy można wyczytać, system HACCP obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego w tym również żłobki, przedszkola, szkoły, placówki szkolno – wychowawcze (z własną kuchnią), szpitale i innych producentów żywności.

Wszystkie podmioty, które wyżej wymieniłam są zobowiązane również do odpowiedniego planowania żywienia dla grupy konsumentów, które karmią. Serwowane posiłki muszą spełniać normy, jadłospisy muszą być tworzone wg ścisłych zasad, a Sanepid nad tym czuwa.

Zakres usług oferowanych przeze mnie dotyczy obu obszarów. W związku z tym proponuję Państwu kompleksową współpracę. Mogę zostać Państwa Technologiem Żywienia – Dietetykiem, czuwającym jednocześnie nad systemem HACCP. Tak kompleksowe podejście minimalizuje koszty, a przede wszystkim zrzuca odpowiedzialność za te niezwykle ważne aspekty na moje barki. Ponadto współpraca z niezależnym ekspertem zwiększa Państwa wiarygodność, co jest asem w rękawie z punktu marketingowego widzenia.

W przypadku kompleksowej współpracy istnieje wiele możliwości. Wybraną opcję z lewej strony tabeli, możecie Państwo łączyć z wybraną opcją z prawej strony tabeli:

Kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. HACCP:

 • Ponosi odpowiedzialność za zgodność systemu HACCP z wymogami krajowymi i unijnymi.
 • Jest odpowiedzialny za aktualizację Dokumentacji HACCP (zarówno formy papierowej jak i elektronicznej) oraz Załączników do Dokumentacji HACCP. Śledzi bieżący stan prawny w kraju w związku z jakością żywności i reaguje na zmiany aktów prawnych co automatycznie powinno zostać uwzględnione w Dokumentacji HACCP oraz w placówce.
 • Jest zobowiązany wypełniać wszelkie obowiązki, jakie nakłada na Pełnomocnika ds. HACCP Dokumentacja HACCP.
 • Nadzoruje i koordynuje pracę personelu kuchennego w ramach systemu HACCP.
 • Dostarcza aktualne formularze do wypełniania w ramach HACCP.
 • Sprawdza i nadzoruje poprawność zapisów wynikających z obowiązku HACCP.
 • Dba o to, by organizacja pracy oraz otoczenie produkcyjne było zgodne z wymaganiami prawnymi w ramach systemu HACCP.
 • Kontroluje terminy szkoleń i audytów wewnętrznych wynikające z Harmonogramu szkoleń i Rocznego planu audytów wewnętrznych.
 • Śledząc na bieżąco sytuację w zakresie HACCP, proponuje tematykę kolejnych szkoleń.
 • Organizuje i przeprowadza szkolenia w terminach zgodnych z Harmonogramem szkoleń oraz Instrukcją szkolenia personelu.
 • Przeprowadza audyty wewnętrzne zgodnie z Rocznym planem audytów wewnętrznych oraz Instrukcją audytu wewnętrznego systemu HACCP.
 • Dba o wszelkie formalności związane ze szkoleniami i audytami wewnętrznymi oraz pozostałe wynikające z Dokumentacji HACCP.
 • Pełnomocnik ds. HACCP służy pomocą i doradztwem w ramach realizacji wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz interpretacji aktualnego stanu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa żywności.
 • Na wezwanie, Pełnomocnik ds. HACCP uczestniczy w kontrolach sanitarnych reprezentując klienta.